هدف از جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) تغییر در ظاهر بینی، عملکرد آن و یا هر دو می‌باشد. هنگامی که تصمیم به رینوپلاستی می‌گیرید، پزشک چهره شما، پوست روی بینی و آنچه که شما می‌خواهید تغییر کند را در نظر می‌گیرد. قسمت بالایی بینی، استخوان و قسمت پایینی آن غضروف است. رینوپلاستی می‌تواند استخوان، غضروف، پوست یا هر سه را تغییر دهد. دلایل انجام رینوپلاستی رینوپلاستی می‌تواند اندازه، شکل یا تناسب بینی را تغییر دهد. این جراحی ممکن است برای زیبایی شکل بینی، ترمیم آسیب‌های ناشی از صدمات، تصحیح نقص‌های مادرزادی و یا بهبود برخی مشکلات تنفسی انجام شود. رینوپلاستی به دلایل زیبایی به دو روش جراحی باز یا بسته انجام می‌شود.

 • جراحی باز: در این روش، دسترسی به استخوان بینی از طریق ایجاد برش در داخل سوراخ بینی و کلوملا (بافت باریکی که سوراخ‌های بینی را از هم جدا می‌کند) صورت می‌گیرد.
  Rhinoplasty
 • جراحی بسته: در این روش، دسترسی به استخوان بینی از طریق ایجاد برشی صورت می‌گیرد که در داخل سوراخ بینی پنهان می‌گردد. هنگامی که برش ایجاد می‌شود، پوست این ناحیه از روی استخوان‌ها و غضروف‌های بینی برداشته خواهد شد.
  Rhinoplasty
انواع رینوپلاستی

رینوپلاستی برای کوچک کردن بینی جراح برای دسترسی به استخوان و غضروف، در داخل بینی برشی ایجاد می‌کند که گاهی این برش همراه با یک برش بین سوراخ‌های بینی خواهد بود. این تکنیک جراحی، رینوپلاستی باز نامیده می‌شود. در مرحله بعد، بخشی از غضروف و استخوان برداشته شده و یا ساختار آن تغییر داده می‌شود تا جراح به فُرمی از بینی که مد نظر است، دست یابد. در این جراحی پوست روی بینی، دست نخورده باقی می‌ماند. طی جراحی لازم است که سوراخ‌های بینی نیز کوچکتر شود تا بینی شما تناسب بیشتری داشته باشد. بنابراین ممکن است نیاز به ایجاد برش‌هایی بر روی سوراخ‌های بینی نیز باشد که جای زخم‌های نامحسوسی را در هر طرف بینی ایجاد می‌کند. رینوپلاستی برای بزرگ کردن بینی جراح برشی در داخل بینی و بین سوراخ‌های بینی ایجاد کرده و استخوان و غضروف بینی را اصلاح می‌کند. برای اصلاح شکل بینی و بزرگتر کردن آن ممکن است به غضروف و استخوان اضافی نیاز باشد. بدین منظور جراح از گوش‌ها، دنده‌ها، استخوان پشت آرنج، جمجمه و یا استخوان هیپ، غضروف و استخوان را برمی‌دارد. گاهی از ایمپلنت‌های مصنوعی نظیر Gore-Tex و سیلاستیک نیز استفاده می‌شود. رینوپلاستی برای ترمیم صدمات برای ترمیم بینی شکسته معمولاً ابزار باریکی به داخل هر یک از سوراخ‌های بینی وارد می‌شود تا به آرامی استخوان‌ها را در جای مناسب خود قرار دهد. شکستگی‌های شدید ممکن است نیاز به ایجاد برش‌های کوچکی داشته باشد تا جراح بتواند داخل بینی را مشاهده کرده و اجزای استخوان را به درستی در کنار یکدیگر قرار دهد.

قبل از جراحی
حین جراحی
بعد از جراحی
عوارض جراحی
نتایج جراحی

Rhinoplasty, also referred to as nose surgery, is a surgery that changes the shape of the nose. The motivation for rhinoplasty may be to change the appearance of the nose, its function or both. When planning rhinoplasty, your surgeon considers your features, the skin on your nose and what you would like to change. The upper portion of the structure of the nose is bone, and the lower portion is cartilage. Rhinoplasty can modify bone, cartilage, skin or all three. Talk with your surgeon about whether rhinoplasty is appropriate for you and what it can achieve. Reason for rhinoplasty Rhinoplasty can change the size, shape or proportions of your nose. It may be done to repair deformities from an injury, correct a birth defect or improve some breathing difficulties. Rhinoplasty for cosmetic reasons can include ‘open’ or ‘closed’ techniques.

 • ‘Open’ technique This involves accessing the nasal bones through incisions inside the nostrils and through the columella, the narrow strip of tissue that separates the nostrils.
  Rhinoplasty
 • ‘Closed’ technique This involves accessing the nasal bones through incisions that are hidden inside the nostrils. Once the incisions are made, the skin is lifted away from the underlying bones and cartilages.
  Rhinoplasty
Kinds of rhinoplasty

The operation can take up to three hours depending on what needs to be done.Reduction rhinoplasty If you’re having your nose made smaller, your surgeon will usually make cuts inside your nostrils to reach the bone and cartilage. Sometimes, a cut is also made across the skin between your nostrils (the columella) and this technique is called ‘open rhinoplasty’. Some of the bone and cartilage will be removed or rearranged to achieve the shape you have agreed with your surgeon. The skin over your nose won’t be touched – it will shrink down to its new shape. Augmentation rhinoplasty If you’re having your nose made larger or giving it more bulk, your surgeon may make a cut inside or between your nostrils and reshape the bone and cartilage. You may need extra bone or cartilage (a graft) to build up your nose. Your surgeon may take cartilage from your ears or ribs, and bone from the back of your elbow, your skull or your hip bone. Sometimes artificial implants, such as Gore-Tex or silastic, are used instead. Surgery to repair injury (trauma) To repair a broken nose, slender instruments are usually inserted into each nostril to gently push the bones back into their proper alignment. A bad break may require a small cut (incision), so that the surgeon can see to arrange the bone fragments correctly.

Before rhinoplacty
During the rhinoplasty surgery
After the surgery
Risk of rinoplasty
Results


Leave a Comment

17 − 1 =