تزریق چربی در صورت و اندام‌ها

تزریق چربی یکی از راه‌های مؤثر جهت پُر کردن جای جوش یا اسکارهای قدیمی، کاهش چین و چروک پوست و رسیدن به ظاهری جوان‌تر است. با افزایش سن، پوست حالت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد و بخش‌هایی از آن مانند پوست زیر چشم، گونه‌ها، اطراف شقیقه، لب، پشت دست، بالای باسن و سینه کاهش حجم پیدا می‌کند. در این موارد، استفاده از چربی بدن خود فرد برای پُر کردن حجم از دست رفته یکی از بهترین گزینه‌های پیش رو است.

تزریق چربی برای چه کسانی مناسب است؟

مشاوره با یک جراح پلاستیک با تجربه، آگاهی کاملی در مورد انتخاب روش تزریق چربی به عنوان راه حلی برای رفع مشکل فرد، به او می‌دهد اما به طور کلی افراد دارای شرایط زیر، کاندید مناسبی برای این عمل محسوب می‌شوند:

 • در ناحیه صورت چین و چروک، افتادگی پوست و یا اسکار دارند.
 • ظاهر جوان صورت خود را از دست داده‌اند.
 • از نظر جسمانی سالم هستند.
 • درخواست منطقی و انتظارات واقع گرایانه‌ای از بهبود ظاهر خود دارند.

مزایای تزریق چربی

مراحل تزریق چربی در بدن یا صورت

تزریق چربی در مقایسه با تزریق سایر پُر کننده‌ها، عمل پیچیده‌تری محسوب می‌شود چرا که در این عمل، تکنیک‌های لیپوساکشن نیز دخیل هستند. از آنجا که تزریق چربی بدون بیهوشی صورت می‌گیرد، این عمل را می‌توان در کلینیک و تحت شرایط استریل انجام داد؛ مگر در مواردی که بیمار تقاضای لیپوساکشن بخشی از بدن را داشته باشد و نیز درخواست کند که از همان چربی برای پُر کردن ناحیه دیگری استفاده شود.

پیش از عمل

احتمال دارد پیش از انجام عمل از شما خواسته شود:

 • آزمایش خون یا معاینات پزشکی را انجام دهید.
 • داروهای خاصی را مصرف کنید و یا نحوه مصرف داروهای فعلی خود را تغییر دهید.
 • از چند هفته پیش از جراحی، سیگار کشیدن را کنار بگذارید.
 • از مصرف آسپرین و بعضی داروهای ضد التهاب که باعث رقیق شدن خون می‌شوند، خودداری کنید.
 • در صورتی که به دارو یا ماده غذایی خاصی حساسیت دارید، این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید.

حین عمل
پس از عمل

Fat Injections

Fat injections, fat grafting or lipo fillings can be an effective way to reduce wrinkles, diminish acne scarring and regain a more youthful appearance. By injecting human fat harvested from your own body, cosmetic surgeons enhance facial fullness, fill deep creases, soften facial creases and wrinkles, plump lips and build up shallow contours.

Ideal candidates for fat injections

The best way to determine if you are a candidate for a fat injection is through a consultation with a cosmetic surgeon. Fat injection is a good option if you:

 • Are desiring large volume enhancements and/or require deep tissue injection
 • Are physically healthy
 • Have mild or moderate degree of facial aging
 • Have specific, but realistic, goals in mind for the improvement of your appearance.

Benefits

Process of Fat injections

Fat injection is a more extensive procedure than the use of other cosmetic injectable fillers because liposuction techniques are involved.

Preparing for a fat injections

Preparing for your fat injection may include:

 • Lab testing or a medical evaluation
 • Taking certain medications or adjusting your current medications
 • Stopping smoking well in advance of surgery
 • Avoiding aspirin, anti-inflammatory drugs and herbal supplements due to increased risk of bleeding.

Techniques
After fat injections


Leave a Comment

twenty + eight =