جراحی پروتز باسن

استفاده از پروتز باسن برای آن دسته از افرادی که از ظاهر خود چندان رضایت ندارند و خواهان افزایش حجم باسن هستند، توصیه می‌شود. زمانی که روش‌های معمول مانند ورزش کردن، کار با وزنه و رژیم‌های غذایی باعث دستیابی به نتیجه مطلوب نشوند، استفاده از پروتز برای افزایش اندازه و تغییر شکل باسن می‌تواند فرد را به ظاهر دلخواه برساند. پروتز باسن روش جایگزین مناسبی برای افرادی است که به دلایل مختلف نمی‌خواهند از روش تزریق چربی که دوام کمتری دارد،‌ برای افزایش اندازه باسن و بهبود افتادگی آن استفاده کنند.

پروتز باسن برای چه کسانی مناسب است؟

برای برطرف کردن مشکل باسن‌هایی که تخت یا شُل و افتاده هستند پروتزهایی با شکل، اندازه و جنس مختلف وجود دارد. از آنجا که این جراحی به مراقبت دقیق به خصوص تا دو هفته بعد از عمل نیاز دارد، بیمار باید از انگیزه کافی برخوردار باشد و با آگاهی کامل تصمیم به جراحی گیرد. به طور کلی، اگر فردی به دنبال داشتن باسن حجیم و برجسته است، پروتز باسن گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

تکنیک‌های جایگذاری پروتز

پروتزهای مورد استفاده برای باسن در مقایسه با پروتزهای پستان سفت‌تر و قوی‌تر هستند. لایه خارجی این پروتزها قابل ارتجاع است بنابراین به سادگی سوراخ نمی‌شود. جراح با توجه به آناتومی بدن و در نظر گرفتن خواسته بیمار، اندازه پروتز را انتخاب می‌کند. پروتز از جنس سیلیکون بوده و با ایجاد برش کوچکی به طول 5-4 سانتیمتر در چین بین دو باسن، جایگذاری می‌شود. دو روش اصلی برای جایگذاری پروتز وجود دارد: درون عضله‌ای (Sub-muscular or Intra-muscular) و زیر فاشیایی (Sub-fascial).

روش درون عضله‌ای

در صورتی که خواسته بیمار برجستگی بیشتر در قسمت بالایی باسن باشد، پروتز در داخل عضله سرینی قرار داده می‌شود. از آنجا که پروتزهای درون عضله‌ای تنها می‌توانند در قسمت بالایی باسن گذاشته شوند، در مواردی که نیمه پایینی باسن بیمار خالی باشد، این نوع پروتزها کاربردی ندارند.

روش زیر فاشیایی

اگر بیمار خواهان افزایش حجم در قسمت پایینی باسن باشد، جراح از پروتزهای ویژه‌ای که تنها برای این منظور طراحی شده‌اند، استفاده می‌کند. در این تکنیک، پروتز مابین عضله سرینی و بافت ضخیم اطراف آن (فاشیا) قرار می‌گیرد. این فضا از ناحیه مابین عضلات، بزرگتر است بنابراین در این روش از پروتز بزرگتری استفاده می‌شود.

Gluteal Implant1
دوره نقاهت

بیمار به مدت دو تا سه هفته بعد از جراحی نباید بنشیند و یا به پشت بخوابد. در این مدت ممکن است به تشخیص پزشک، استفاده از گن برای کاهش تورم توصیه شود. بیشتر بیماران، دو هفته بعد از عمل می‌توانند سر کار بروند و بعد از چهار هفته نیز کلیه فعالیت‌های روزمره پیش از جراحی را از سر گیرند. اغلب تا شش هفته، تورم شدید است که به تدریج بهبود می‌یابد. آفتاب گرفتن و انجام ورزش‌های سنگین مانند گلف یا تنیس که به اندام های تحتانی فشار وارد می‌کنند، تا کاهش تورم توصیه نمی‌شود.

 

Gluteal Implants

Buttock augmentation, specifically the use of Gluteal Implants, is an option which patients are using to add size and shape to their physique when the traditional methods of weightlifting, exercise and diet do not or cannot produce the desired results. People are turning to the use of specially designed implants to achieve shape and definition when genetics or other conditions prevent them from attaining the physical appearance they desire.

Candidates

Buttock augmentation, also known as gluteal augmentation can enhance the natural curves for patients who are unhappy with the shape of their rear ends. It can also add volume and roundness to a flat or small butt for patients seeking a more balanced body profile. Generally, if you are looking for a fuller, curvier butt, buttock augmentation may be for you.

Procedure and buttock implants

Buttocks implants are soft, but much stronger than breast implants, and they are made of an elastomer, so they can’t leak. Depending on your figure and your desire, surgeon works with you to select the size that is best for you. The incision is 2-3 inches, and is hidden in the crease between the buttocks. There are two primary options for Buttocks Implants: Buttocks can be placed either submuscular (intra-muscular) or sub-fascial.

Submuscular (Intra-Muscular) buttocks implants

If you want more fullness in the upper half of your buttocks, we use an implant that is specially made to be placed inside the gluteus maximus buttocks muscle. Sub-muscular buttocks implants can only be put in the upper half of the buttock, so they do not help if you’re flat in the lower half of the buttocks.

Sub-fascial buttocks implants:

If you want more fullness in the lower half of your buttocks, surgeon recommend sub-fascial placement of a special buttock implant designed just for this use. In this technique, the implant is placed between the gluteus muscle and its overlying strong covering tissue (fascia). This space is larger than the space inside the muscle. So a larger implant can be used with this technique.

Gluteal Implant1
Recovery

Patients should avoid sitting directly on the buttocks or lying on their backs for two to three weeks to maximize results. During this time, compression garments may be worn to reduce swelling. Patients may experience some pain or discomfort, bruising and swelling after the procedure. Most patients return to work two weeks after their buttock augmentation and are able to resume all normal activities within four weeks. Swelling typically dissipates by the sixth week.


Leave a Comment

ten + 15 =